Switcher for accessibility

Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз"

Пам’ятна медаль присвячена одній із провідних державних спеціалізованих науково-експертних установ Міністерства юстиції України, що забезпечує правосуддя України експертними дослідженнями, використовуючи передові технології та методики, зокрема в галузі сучасної криміналістики.

На аверсі медалі розміщено: угорі на матовому тлі композицію з лабораторними приладами, ліворуч – малий Державний Герб України та написи: УКРАЇНА / 2024; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (під написами); у центрі – стилізований атом, що символізує ланку пов’язаних між собою експертних досліджень; написи: ЗАКОННІСТЬ / НЕЗАЛЕЖНІСТЬ / ОБ’ЄКТИВНІСТЬ / ПОВНОТА ДОСЛІДЖЕННЯ.

На реверсі медалі розміщено в центрі логотип установи та написи: ОДЕСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ / ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ / 110 РОКІВ (угорі); МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (внизу).

Художник: Дизайн – Балута Тетяна

Скульптор: Дем`яненко Володимир

Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 20000/10000

Маса, г: 16.54

Діаметр, мм: 35

Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед

Гурт: гладкий