Switcher for accessibility

Ролик обігових пам’ятних монет `Медичні сили Збройних Сил України` (у ролику 25 монет)

Ролик обігових пам’ятних монет “Медичні сили Збройних Сил України”, присвячено присвячену самовідданій праці військових медиків, які забезпечують кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільному населенню, що опинилося в зоні бойових дій. Сьогодні Медичні сили ЗСУ є потужною структурою, яка охоплює військові госпіталі та санаторії. Вони впроваджують новітні методи лікування і діагностики, співпрацюють із найкращими медичними центрами світу та проводять медико-психологічну реабілітацію військовослужбовців. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено написи: БАНКНОТНО-МОНЕТНИЙ ДВІР НБУ, ОБІГОВА ПАМ’ЯТНА МОНЕТА, МЕДИЧНІ СИЛИ ЗСУ, 25 ШТУК, номінал 250 та графічний символ гривні; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України, зображення емблеми Командування Медичних сил ЗСУ, елементи піксельного камуфляжу.

На аверсі монети зображено малий Державний Герб України (угорі); в обрамленні давньоруського орнаменту по центру розміщені написи: УКРАЇНА / 10 / ГРИВЕНЬ (півколом); на тлі орнаменту зазначено рік карбування монети – 2024 (унизу) та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети по колу розміщено написи: ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ і МЕДИЧНІ СИЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. У центрі композиції рельєфно зображено емблему Командування Медичних сил ЗСУ, в основі якої – “британський” геральдичний щит. Центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що обвиває пірнач. Хрест символізує визнаний у Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту, а змія, що обвиває пірнач, – символ медичних сил. На задньому плані схематично зображено пікселі камуфляжу.

Художник: Дем`яненко Володимир; Дизайн – Балута Тетяна

Скульптор: Демяненко Анатолій

Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 20000/20000

Категорія якості карбування: анциркулейтед